Izrada 3-d vizualizacija stambenih i poslovnih objekata:

Usluge koje nudimo
 • Legalizacija
 • Izrada projektne dokumentacije za legaliziranje bespravno sagrađenih objekata
 • Grijanje samo sa sunčevom energijom
 • Izrada projektne dokumentacije za solarni sustav, za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora.
 • Certificiranje
 • Izrada elaborata uštede energije i toplinske zaštite, te izdavanje energetskih certifikata
 • Sudsko vještačenje
 • Usluge sudskog vještaka građevinske struke i procjena vrijednosti nekretnina
 • Vođenje i organizacija građevinskih projekata
 • Izrada projekata unutarnjeg uređenja stambenih i poslovnih objekata
 • Zastupanje
 • Etažiranje
 • Projektiranje
 • Građevinski stručni nadzor
....