Grijanje samo sa sunčevom energijom


Izrada projektne dokumentacije za solarni sustav,za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora.

Solarnim kolektorskim grijanjem grije se sanitarna voda tokom godine,
a primjenjuje se i na instalacijama centralnog grijanja u zimskom periodu.

Preporučujemo ovaj oblik grijanja jer:

 • Energija sunca je stalna, teorijski se koristi 365 dana u godini
 • Energija sunca je ekološki čista i besplatna
 • Energija sunca štedi druge energente koje plaćate

Usluge koje nudimo
 • Legalizacija
 • Izrada projektne dokumentacije za legaliziranje bespravno sagrađenih objekata
 • Certificiranje
 • Izrada elaborata uštede energije i toplinske zaštite, te izdavanje energetskih certifikata
 • Sudsko vještačenje
 • Usluge sudskog vještaka građevinske struke i procjena vrijednosti nekretnina
 • Izrada 3-d vizualizacija stambenih i poslovnih objekata
 • Vođenje i organizacija građevinskih projekata
 • Izrada projekata unutarnjeg uređenja stambenih i poslovnih objekata
 • Zastupanje
 • Etažiranje
 • Projektiranje
 • Građevinski stručni nadzor
....